Welkom op de site “Desmids.eu”


Desmidiacea (desmids, sieralgen) zijn, veelal eencellige, algen die het best gedijen in wateren (vennen, meren) met een lage geleidbaarheid en een lage pH.  Op deze site staat informatie over de sieralgen die ik heb aangetroffen in verschillende gebieden. Er is steeds getracht deze zo goed mogelijk op naam te brengen, maar opmerkingen/verbeteringen zijn altijd welkom.


Xanthidium-octocorne-var-octocorneEuastrum-verrucosum-var-verrucosumEuastrum-pectinatumCosmarium pseudopyramidatum var pseudopyramidatumEuastrum-ampullaceum-vhhMicrasterias-rotata-nnMicrasterias-crux-melitensis